REFERENSER

Enikö_600x900

Enikö Olsson, verksamhetschef Campus Värnamo

Gemensam grundsyn i Campus Värnamo

I vilken situation/läge var ni då ni anlitade Värdeskaparna?

Verksamheten har under ett antal år haft ett stadigt växande arbetslag som har gjort att flertalet bland de anställda inte har varit med i framtagningen av verksamhetens vision och långsiktiga målsättning. Samtidigt som verksamheten står på en tydlig värdegrund har flera av de senast anställda inte haft någon tydlig känsla för vad den egentligen innebär. Rent praktiskt behövdes också ett nytt grepp kring det systematiska kvalitetsarbetet.

Ett vitalt nav för samverkan

Hudiksvalls Näringslivsarena är ett vitalt nav för samverkan mellan företagare och aktörer i Hudiksvalls näringsliv. I vilken situation/läge var ni då ni anlitade Värdeskaparna?

Vi hade ett behov av att förnya vår verksamhetsplan och möjlighet att på ett lättare och tydligare sätt följa upp de mål som verksamheten har.

roger HNA

Roger Sundström, vd
Hudiksvalls Näringslivs AB

Aaron_press_DSC_0006

Aaron Diseborn, kvalitets- och utvecklingsledare Hudikskolan och Hudikgymnasiet

Att gå vidare efter SM-guld i kvalitet

Ni har ju erhållit både Utmärkelsen Bättre Skola och Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Vad har ni för fokus på ert kvalitetsarbete idag?

Vi har under nästan två års tid reviderat vårt kvalitetsarbete och börjar nu komma in på upploppet för att ha den ”nya” strukturen klar till hösten 2020. Kvalitetsarbetet har inget start eller slut, utan är en ständigt pågående process i verksamheten.
För att kvalitetsarbetet skall vara värdefullt och relevant måste det gå hand i hand med organisationens utvecklingsarbete. I takt med att organisationen förändras och utvecklas, ändras också innehållet i frågan ”Vilka frågor behöver vi ställa för att få de svar vi behöver, för att ta oss till våra mål?”.
Där är vårt fokus just nu – att se till att vårt kvalitetsarbete inte bara är bra till strukturen utan aktuellt och relevant i förhållande till vår organisation idag.

Med sikte på framtiden

Ni erhöll SIQs Utmärkelse Bättre Skola 2015. Vilka har varit era viktigaste utvecklingsområden efter det?

Efter utmärkelsen har kvalitetsarbetet blivit mer tydligt processinriktat. Våra fyra enheter arbetar numera efter samma mål, och kvalitetsarbetet drivs gemensamt över enheterna. Fokusgrupper har skapats, bestående av anställda från olika enheter, vilka driver arbetet mot måluppfyllelse.

framtidskompassen2

Jessica Håkansson (tv)
grundare och skolchef 
Lotta Grenter (th)
grundare och områdeschef
Framtidskompassen

eva simonsson september 2019

Eva Simonsson, gymnasiechef och kvalitetschef Kunskapsförvaltningen Sandvikens kommun

Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun ser tillbaka på ett läsår av värdegrundsimplementering

Ni har tidigare berättat hur ni tillsammans med alla era chefer i förvaltningen arbetade fram en gemensam värdegrund under läsåret 17/18. Ni har sedan valt att fortsätta ert samarbete med Värdeskaparna under 18/19. Vad är det ni gjort då?

En utmärkt skola

Ni på Nyköping Strand Utbildningscentrum har ju arbetat tillsammans med Värdeskaparna of Sweden rätt länge nu. Kommer du ihåg vad det var som fick er att inleda det samarbetet?

Ja, vi hade arbetat med vårt systematiska kvalitetsarbete under en tid och vi visste att vi hade en bra skola med ett bra värdskap. Samtidigt hade vi kommit fram till att vi behövde utveckla vår struktur när det gällde att synliggöra och mäta allt det bra vi gjorde. När vi i ledningen var på en föreläsning med Värdeskaparna blev vi intresserade och tog kontakt… Det var 2011 och vi arbetar fortfarande tillsammans.

Hannu Husa december 2018

Hannu Husa, rektor
Nyköping Strand Utbildningscentrum

DSC_0867

Erik Juntikka, rektor för Hedda Wisingskolan

Två skolor gick ihop med en gemensam samarbetskultur

Hedda Wisingskolan i Härnösand bildades genom sammanslagningen av två olika skolor med två olika samarbetskulturer. Men redan när inflyttningen skedde i de nyrustade lokalerna, hade de hunnit processa fram en gemensam målbild för sin samarbetskultur.

- Det var vår förvaltningschef Birgitta Wigren, som samarbetat med Värdeskaparna tidigare, som tog initiativet till att vi fick deras stöd i värdegrundsarbetet, berättar Erik Juntikka, rektor för Hedda Wisingskolan. Utöver Birgittas erfarenheter från andra kommuner, har även kommunens gymnasieskola arbetat fram sin värdegrund tillsammans med Värdeskaparna.

Modet att välja ny väg

Kunskapsförvaltningen i Sandviken har under hösten 2017 tagit ett steg vidare i sitt värdegrundsarbete. Alla skolledare deltar i en process för att tillsammans formulera en gemensam värdegrund. Tanken är att identifiera en samarbetskultur som befruktar och ger kraft åt det övriga kvalitetsarbetet. Eva Simonsson berättar:

- Gymnasieskolan i kommunen hade påbörjat ett processarbete med utgångspunkt i SIQ:s modell och Skolverkets rapport efter inspektionen 2014. Det arbetet var framgångsrikt vad gällde dimensionen struktur. Det blev dock klart att dimensionen kultur saknades varför man fick göra ett litet omtag.

IMG_2874

Eva Simonsson, gymnasiechef och kvalitetschef Kunskapsförvaltningen Sandvikens kommun

Pamela Warren vd Ockelbogårdar

Pamela Warren, VD Ockelbogårdar

Ockelbogårdar utmanade företagskulturen och skapade ökat engagemang i hela arbetsgruppen

Ockelbogårdar är allmännyttigt bostadsföretag i en av landets allra minsta kommuner. Ockelbo är dock en dynamisk och offensiv landsbygdskommun och Ockelbogårdar har hög ambitioner när det gäller att erbjuda bra boende till rimliga kostnader för sina hyresgäster. För att det ska fungera behöver alla medarbetare ta eget ansvar och göra sitt yttersta för att hyresgästerna ska trivas.

WSP Sverige

Processtöd i utveckling av målstyrning

En process där vi medverkade till att förtydliga och uppdatera WSP Sveriges målstyrning.

- WSP Sverige har ett ISO-9000 certifierat verksamhets­ledningssystem. Under flera år har vi utvecklat våra uppdragsrutiner, så vi hade kommit till ett läge där vi behövde anpassa våra administrativa rutiner, samtidigt som vi ville vässa och förtydliga kvalitetsarbetets betydelse för våra resultat.

Per_Forsmark

Per Forsmark, Kvalitets- och miljösamordnare WSP Sverige AB

Bild

Maria Pettersson, rektor på Falufri Gymnasium

Systematiskt kvalitetsarbete med prisat resultat

Varje år delar Skolverket och Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) ut kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Syftet med utmärkelsen är att stödja skolornas och förskolornas systematiska kvalitetsarbete. 2017 var det en enda skola som fick utmärkelsen: Falufri.

Falufri är en gymnasieskola med sex olika program, där eleverna har goda möjligheter att påverka sina studier. Rektor Maria Pettersson ser utmärkelsen som en kvalitetsstämpel och ett bevis på att deras kvalitetsarbete ger resultat. Skolan påbörjade utvecklingen av sitt systematiska kvalitetsarbete 2011.

Anneli Hallström, rektor på Fryxellska skolan

Fryxellska skolan i Västerås är en av Sveriges största fristående grundskolor. Anneli var på besök på Hudikgymnasiet, som erhållit utmärkelsen Svensk Kvalitet, och blev imponerad av deras styrning och hantering av mätningar. Fryxellska skolan hade börjat jobba med sitt kvalitetsarbete och såg att Hudikgymnasiet hade en pusselbit som de saknade.

– Vi började med att titta på vår värdegrund. Stefan och Heléne var fenomenala på att locka fram värderingarna och vilka beteenden som är kopplade till de värderingar vi hade, berättar Anneli.

_81T6253

Anneli Hallström, rektor på Fryxellska skolan

Birgitha Sahlin01

Birgitha Sahlin, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun

Birgitha Sahlin, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun har arbetat med Värdeskaparna sedan 2010 för att kunna knyta ihop värdegrundsarbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. När Birgitha började jobba i kommunen fanns det redan tre värdeord: ansvar, mod och fantasi. Hon upplevde dock att de hängde lite i luften och ville förtydliga dem. Det var då hon kom i kontakt med Värdeskaparna för första gången.

– Jag blev imponerad. Dels var det tydligt att de hade gedigen kunskap om systematiskt kvalitetsarbete som baserades på forskning och dels uppskattade jag deras pedagogiska kompetens och goda värderingar, berättar Birgitha.

Några andra kunder säger:

Med Incito kan vi koppla vision, mål och värdegrund till mätbarhet

Hannu Huusa, rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum

Levandegör kvalitetshjulet.

Maria Johansson, kvalitetsansvarig Nyköping Strand Utbildningscentrum

Vi visste att vi var bra, men vi visste inte på vad vi var bra… Men det vet vi nu i Incito.

Maria Johansson, kvalitetsansvarig Nyköping Strand Utbildningscentrum

Vi ser Incito som en konkurrensfördel.

Torbjörn Klefbom, ekonomichef Falu Frigymnasium

Värdeskaparna har hjälpt oss att strukturera och systematisera vårt kvalitetsarbete och har betytt oerhört mycket för oss under åren.

Lena Lingman, rektor Hudikgymnasiet

Under mina tre år i Gävle saknade jag Incito i mitt systematiska kvalitetsarbete.

Lena Tönners, utbildningschef Ljusdal kommun

sunny and rainy sky over canola fields

KONTAKTA OSS

Adress
Norra Kungsgatan 11, 803 20 Gävle

E-post
[email protected]

Stefan Eriksson
070-575 90 45
[email protected]

Heléne Gussman
070-695 31 32
[email protected]

Samtliga foton på denna sida är tagna av fotografen Pontus G Sääv.

KONTAKT­FORMULÄR