VÅRA VÄRDERINGAR

Som utgångspunkt för vårt arbete har vi fem värderingssatser:

Hur svårt kan det vara?

Det här handlar om en hälsosam brist på respekt för svårigheter. Att inte bli stående i tvekan eller oro inför nya uppgifter. Hur svårt kan det vara? Sätt igång och jobba och lös problem när de uppstår. Det handlar också om en strävan att göra saker bättre, att inte acceptera något halvdant.

Oändliga poäng

Man kan välja att betrakta världen på två olika sätt.  I det ena sättet är världen en spelplan med ett begränsat antal poäng. Varje gång en spelare får poäng, minskar det mängden tillgängliga poäng för andra. Konkurrens råder. Delade poäng blir färre poäng. I det andra sättet är världen en spelplan med ett oändligt antal poäng. Varje gång en spelare får poäng visar det vägen för alla andra hur de kan få fler poäng. Delade poäng kan bli fler poäng. Vi fokuserar på kunskap, idéer, resultat… Sådant som inte är fysiskt begränsat. Vi gläds åt varandras och våra kunders framgång.

Lärande – förmåga att ändra beteende efter gjorda erfarenheter

Vi strävar efter att dela med oss av våra erfarenheter och söka nya sätt att göra saker och ting. Vi är öppna med vad som gått bra och vad som kan göras bättre, vi ger varandra feedback och vi lyfter fram goda exempel. Vi mäter och följer upp att vårt arbete utvecklas.

Profitable fun

Det är roligt att utveckla nya tankemodeller, att arbeta tillsammans med våra kunder och att uppnå goda resultat. Och goda resultat innefattar goda ekonomiska resultat. Vi skall känna en glädje i att hitta uppdragsupplägg, utbildningar och verktyg som våra kunder värdesätter och betalar för.

Our Standard

Vi har förväntningar på oss själva att göra goda prestationer. Vi odlar en känsla av stolthet över vad vi gör och hur vi gör det. Vi stödjer varandra och litar på att andra tar sig an uppgifter på ett sätt som vi alla kan stå för och glädjas åt.

Peter 2
Helene 2
hund 3

KONTAKTA OSS

Adress
Norra Kungsgatan 11, 803 20 Gävle

E-post
[email protected]

Stefan Eriksson
070-575 90 45
[email protected]

Heléne Gussman
070-695 31 32
[email protected]

Samtliga foton på denna sida är tagna av fotografen Pontus G Sääv.

KONTAKT­FORMULÄR